Uskumatu Uudis: Valitsus Teeb Ajalugu, Heakskiites Abieluvõrdsuse ja Kooseluseaduse Eelnõu!

Erakorralisel istungil heakskiidetud valitsuse poolt on perekonnaseaduse ja teiste seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu. See on mõeldud abieluõiguse kehtestamiseks ja kooseluseaduse elluviimiseks. Eelnõu esitatakse arutamiseks riigikogule.

Eelnõu kohaselt saavad kaks täiskasvanud inimest, sõltumata nende soost, abielluda. Lisaks jääb inimestele alles ka võimalus sõlmida kooseluleping. Seadusega plaanitakse ka lihtsustada protsessi, mis võimaldab kooselulepingust abielule üle minna.

Muudatusi tehakse ka seoses kooseluseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste rakendamisega. Eelnõuga täpsustatakse perekonnaseaduses põlvnemise regulatsiooni seoses samast soost paaride lapsendamisõigusega.

Eelnõu näeb ette registrikannete tegemise korra ning tagab, et abikaasadele antud õigused laienevad ka registreeritud elukaaslastele. Kooselulepingust tulenevad õigused ja kohustused jäävad kehtiva õigusega võrreldes samaks, sealhulgas on registreeritud elukaaslasel võimalik lapsendada ainult enda registreeritud elukaaslase laps.

Kooselulepinguga antakse registreeritud elukaaslastele õigus osaleda enda elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi. Kooselulepingu sõlminud paaridele antakse ka võimalus minna abielule üle lihtsustatud korras.

Seadus on kavas jõustuda 1. jaanuaril 2024. aga muudatused, mis on vajalikud 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2023 sõlmitud kooselulepingute registrikannete tegemiseks enne ülejäänud muudatuste jõustumist, jõustuvad 1. oktoobril 2023.

 

Allikas: Postimees

Scroll to Top