Rootsi lõpetab suitsetamise ja pühib Euroopa jalge alt! Eesti, kas oled valmis järgmiseks?

 

Rootsi on teel saamaks esimeseks suitsuvabaks riigiks. Suitsuvaba määratletakse kui vähem kui 5% täiskasvanutest suitsetab.

See on Rootsi kingitus Euroopale, olles 17 aastat ette jõudnud ELi eesmärgist. Suitsetamise määr on viimase 15 aasta jooksul langenud 15% pealt 5,6%-ni. Kõik tänu Rootsi lähenemisele: alternatiivsete toodete laialdane kättesaadavus, madalamad aktsiisimaksud, mis peegeldavad nende madalamat riski, ning suitsetajatele pakutakse valikut tõeliste alternatiivide vahel hariduse ja tubakakontrolli meetmete kõrval.

Tulemused räägivad enda eest: tubakaga seotud haigused on Euroopas madalaimad. Enneaegsed surmad tubakaga seotud haiguste tõttu on samuti Euroopas madalaimad. Rootsi kopsuvähi surmad on alla poole ELi keskmisest. Üldised vähisurmad on 41% madalamad kui ülejäänud Euroopas​1​​2​.

Eesti suitsetamise määr on viimase kümnendi jooksul aeglaselt langenud. Siin on mõned olulised näitajad:

  • 2020 aastal oli suitsetamise määr 29,7%, mis on 0,8% väiksem kui 2019. aastal.
  • 2019 aastal oli suitsetamise määr 30,5%, mis ei muutunud võrreldes 2018. aastaga.
  • 2018 aastal oli suitsetamise määr 30,5%, mis on 2,8% väiksem kui 2015. aastal.
  • 2015 aastal oli suitsetamise määr 33,3%, mis on 3,9% väiksem kui 2010. aastal​1​.

Tubaka kontrolli meetmete osas tuleks teha rohkem uuringuid, et saada täielik ülevaade Eesti tubaka kontrolli seadustest.

Rootsi on suitsetamisest vaba riigi saavutamise lävel, kus ainult 5% täiskasvanutest suitsetab. Võrreldes Rootsi edusammudega, on Eestil veel palju tööd vähendamaks suitsetamise määra ja rakendamaks edukaid tubaka kontrolli meetmeid.

Euroopa Liidu suitsetamise määr viimastel aastatel on järgmine:

  • 2020 aastal oli suitsetamise määr 26,43%, mis on 0,4% väiksem kui 2019. aastal.
  • 2019 aastal oli suitsetamise määr 26,83%, mis ei muutunud võrreldes 2018. aastaga.
  • 2018 aastal oli suitsetamise määr 26,83%, mis on 1,51% väiksem kui 2015. aastal.
  • 2015 aastal oli suitsetamise määr 28,34%, mis on 2,16% väiksem kui 2010. aastal​2​.

 

Scroll to Top