15 EL-i riiki liituvad vaidlusega Ungari LGBT-vastase seaduse vastu.

Möödunud aastal algatas Euroopa Komisjon õigusliku hagi, väites, et Ungari seaduseelnõu rikub põhiõigusi.


Kokku on 15 Euroopa Liidu riiki liitunud õigusliku hagiga Ungari Laste Kaitse Seaduse vastu, mida laialdaselt kritiseeritakse kui LGBT-vastast.
Belgia, Luksemburg, Holland, Portugal, Austria, Iirimaa, Taani, Malta, Hispaania, Rootsi, Soome, Sloveenia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Kreeka koos Euroopa Parlamendiga toimivad kolmandate osapooltena Euroopa Komisjoni poolt möödunud aastal esitatud hagis.
Tähtaeg hagiga liitumiseks lõppes 6. aprillil.

“Oleme kindlalt pühendunud kaasavale ühiskonnale ja kõigi võrdsusele,” ütles Belgia välisministeerium, mis juhtis vastuseisu vastuolulist seaduseelnõu vastu.
Ungari seadus, mis heaks kiideti juunis 2021, sisaldab ühte sätet, mis keelab või tugevalt piirab homoseksuaalsuse ja soomuutmise kujutamist meediasisu ja haridusmaterjalides, mis on suunatud alla 18-aastastele vaatajatele.
 

Scroll to Top